Caiet de sarcini în vederea demarării procedurii de achiziţie “Servicii de asigurare tip CASCO pentru anul 2016-2017”