Se deschide o nouă sesiune de depunere a cererilor de finanțare pentru submăsura 4.1a – „Investiții în exploatații pomicole”

13 februarie 2019 0
Se deschide o nouă sesiune de depunere a cererilor de finanțare pentru submăsura 4.1a - „Investiții în exploatații pomicole”

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) anunță lansarea în perioada 15 februarie – 15 august 2019 a sesiunii de depunere a cererilor de finanțare pentru submăsura 4.1a „Investiții în exploatații pomicole”, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014- 2020 (PNDR 2020).

Alocarea financiară pentru sesiunea continuă anuală de depunere proiecte este de 65.413.105 Euro, din care 3.500.000 Euro pentru obținerea de material de înmulțire și plantare fructifer.

Pragul minim de selecție al proiectelor aferente sM 4.1a este de 10 puncte. Pragurile de calitate lunare, pentru sM 4.1a sunt următoarele:

 • Componenta fără obținere de material de înmulțire și plantare fructifer
  Perioada de depunere      Prag de calitate
  15 februarie – 15 martie        75 puncte
  16 martie – 15 aprilie            60 puncte
  16 aprilie – 15 mai               50 puncte
  16 mai – 15 iunie                 35 puncte
  16 iunie – 15 iulie                 25 puncte
  16 iulie – 15 august             10 puncte
 • Componenta ”obținere de material de înmulțire și plantare fructifer”
  Perioada de depunere      Prag de calitate
  15 februarie – 15 martie        50 puncte
  16 martie – 15 aprilie            45 puncte
  16 aprilie – 15 mai               35 puncte
  16 mai – 15 iunie                 25 puncte
  16 iunie – 15 iulie                15 puncte
  16 iulie – 15 august             10 puncte

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este creșterea competitivității exploatațiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, înființarea, modernizarea și/sau extinderea unităților de procesare, înființarea de plantații pomicole, reconversia plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate cu pepiniere pomicole.

Depunerea Cererilor de Finanțare pentru submăsura 4.1a se va face on-line pe  https://online.afir.info/, conform precizărilor din Ghidul Solicitantului, începând cu data de 15 februarie 2019, ora 09:00.

Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferente submăsurii 4.1a este 15 august 2019, ora 16:00.

[…]

Rezultatele probei suplimentare a candidaţilor înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie din cadrul APIA Aparat Central:

13 februarie 2019 0

– un post de consilier superior, Direcţia IT – LPIS – Serviciul dezvoltare, infrastructură şi securitate IT;
– 3 posturi de consilier superior, Direcţia IT – LPIS – Serviciul dezvoltare, infrastructură şi securitate IT, Compartimentul dezvoltare sisteme informatice;
– 3 posturi de consilier principal, Direcţia IT – LPIS – Serviciul dezvoltare, infrastructură şi securitate IT, Compartimentul dezvoltare sisteme informatice;
– 2 posturi de consilier superior, Direcţia IT – LPIS – Serviciul LPIS;
– 1 post de consilier principal, Direcţia IT – LPIS – Serviciul LPIS;
– 1 post de consilier debutant, Direcţia IT – LPIS – Serviciul LPIS. […]

Analiza săptămânală a dosarelor pe agricultură și dezvoltare rurală aflate în lucru sub președinția română a Consiliului UE

13 februarie 2019 0

Marți, 12 februarie 2019, ministrul Petre DAEA a convocat la sediul MADR cea de-a patra videoconferință cu președinții și vicepreședinții grupurilor de lucru de la Bruxelles, cu experți din cadrul Unității pentru Pregătirea Consiliului Președinției UE, precum și cu directori generali din structurile implicate în procesul de exercitare a Președinției Consiliului UE, alături de experți din aceste structuri.

Ministrul Petre Daea a punctat reușita echipei Președinției Române la Consiliul UE privind obținerea acordului provizoriu cu privire la disponibilitatea și independența studiilor științifice asupra unui nou regulament privind siguranța și transparența lanțului alimentar.

De asemenea, ministrul a discutat cu reprezentanții RPRO și cu experții MADR revizuirea regulamentului referitor la Organizarea Comună de Piață și Politica de calitate.

A fost prezentată și evoluția dosarelor privind regulamentele reformei Politicii Agricole Comune (PAC)-Planul Strategic și Finanțarea, gestionarea și monitorizarea PAC.

[…]

COMUNICAT DE PRESĂ

12 februarie 2019 0

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale informează prin intermediul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) că astăzi, 12.02.2019, a demarat plata pentru fermierii selectați la controlul prin teledetecție – Campania anului de cerere 2018, pentru care s-au finalizat toate activitățile procedurale.

Astfel, în sistemul informatic al Agenției au fost introduse rezultatele finale ale unui număr de 51.123 fermieri din eșantionul de 51.537 fermieri selectați pentru acest tip de control.

Plățile aferente acestor fermieri se vor realiza în următoarele 10 zile, după finalizarea tuturor controalelor administrative.

Precizăm că diferența de 414 fermieri din acest moment, prezintă erori care sunt în curs de soluționare.

[…]

Rezultatele soluţionării contestaţiilor la proba de selecţia dosarelor din cadrul concursului de recrutare pentru următoarele funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului central APIA:

12 februarie 2019 0

– consilier superior, Direcţia IT – LPIS – Serviciul dezvoltare, infrastructură şi securitate IT, Compartimentul dezvoltare sisteme informatice;
– consilier principal, Direcţia IT – LPIS – Serviciul dezvoltare, infrastructură şi securitate IT, Compartimentul dezvoltare sisteme informatice;
– consilier principal, Direcţia IT – LPIS – Serviciul LPIS. […]

Siguranța și transparența lanțului alimentar: acord provizoriu cu privire la disponibilitatea și independența studiilor științifice

12 februarie 2019 0

Cetățenii europeni se vor bucura în curând de un acces mai ușor la informații științifice referitoare la chestiunea fundamentală a siguranței alimentare și a sănătății umane.

Președinția Consiliului și reprezentanții Parlamentului European au ajuns astăzi la un acord provizoriu asupra unui nou regulament privind transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar. Acordul provizoriu nu a fost confirmat încă oficial nici de Consiliu, nici de Parlamentul European.

Pe lângă o mai mare transparență a studiilor științifice pe care se sprijină cererile de autorizare a introducerii pe piață, noile dispoziții vor asigura mai multă securitate juridică pentru sectorul alimentar și o mai mare durabilitate a guvernanței și a capacității științifice a EFSA, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară.

„Cetățenii europeni merită să beneficieze de norme fiabile și transparente în materie de siguranță alimentară. Ei trebuie să dispună de informații complete și clare atunci când evaluează riscurile potențiale ale produselor alimentare. Prin acordul la care am ajuns astăzi consolidăm și mai mult încrederea dintre consumatori, industria agroalimentară și instituții.” – Petre Daea, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale și președinte al Consiliului

În acordul provizoriu se prevede că:

 • datele și informațiile justificative legate de o cerere de autorizare vor fi făcute publice de către EFSA după evaluarea valabilității cererii, cu excepția cazului în care solicitantul dovedește că în acest fel interesele sale ar putea fi prejudiciate în mod semnificativ, cerând ca EFSA să trateze în mod confidențial datele și informațiile în chestiune
 • solicitantul va putea introduce o cerere de confirmare dacă nu este de acord cu evaluarea realizată de EFSA în privința confidențialității. În acest caz, informațiile nu pot fi făcute publice până când nu se ajunge la o decizie finală
 • Comisia va putea solicita EFSA să își comande propriile studii de verificare în cazuri excepționale, controversate și deosebit de importante pentru societate
 • statele membre vor avea un rol mai activ în sprijinirea EFSA pentru a atrage mai mulți oameni de știință de valoare care să participe la grupurile științifice
 • comunicarea riscurilor între toți actorii implicați – Comisia, EFSA, statele membre și părțile interesate din sectorul public – va fi îmbunătățită în vederea asigurării unui grad mai ridicat de coerență, transparență și continuitate a fluxului de informații de-a lungul întregului proces de evaluare a riscurilor

Etapele următoare

Dacă acest acord va fi confirmat de ambasadorii la UE în cadrul Comitetului Reprezentanților Permanenți (Coreper), regulamentul va fi apoi înaintat Parlamentului European spre aprobare, urmând să fie retransmis Consiliului pentru adoptarea finală.

Noile norme vor intra în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dar majoritatea se vor aplica după 18 luni de la data respectivă.

Context

În 2002, așa-numitul Regulament privind legislația alimentară generală a introdus în legislația alimentară a UE principiul analizei riscurilor și a instituit EFSA ca organism separat însărcinat cu evaluarea riscurilor din lanțul alimentar, în timp ce instituțiile europene au rămas responsabile de gestionarea riscurilor. 
Ca urmare a controverselor și îngrijorărilor publice legate de glifosat, de organismele modificate genetic și de perturbatorii endocrini, Comisia a propus, în aprilie 2018, revizuirea legislației alimentare generale și modificarea a opt acte legislative referitoare la sectoare specifice ale lanțului alimentar: OMG-urile, aditivii furajeri, aromele de fum, materialele destinate să vină în contact cu alimentele, aditivii alimentari, enzimele și aromele alimentare, produsele de protecție a plantelor și alimentele noi.

[…]

1 2 3 4 140