Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Aparat Central, cu sediul în Bulevardul Carol I, nr. 17, sector 2, Bucureşti, scoate la concurs de recrutare următoarele posturi vacante:

20 iulie 2017 0

– 1 post de consilier debutant, Direcţia IT, Serviciul LPIS;
– 1 post de consilier asistent, Direcţia IT, Serviciul LPIS;
– 2 posturi de consilier principal, Direcţia IT, Serviciul LPIS;
– 1 post de consilier superior, Direcţia IT, Serviciul LPIS;
– 1 post de consilier superior, Direcţia Măsuri de Piaţă, Comerţ Exterior, Serviciul Măsuri de Piaţă, Compartimentul Zootehnie și Relaţii Contractuale;
– 1 post de consilier principal, Direcţia Antifraudă Control Intern, Serviciul Control Intern;
– 1 post de consilier asistent, Direcţia Antifraudă Control Intern, Serviciul Antifraudă. […]

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Centrul Judeţean Teleorman, cu sediul în Alexandria, Str. Constantin Brancoveanu, nr. 73, scoate la concurs următoarele funcţii publice de execuţie vacante/temporar vacante:

20 iulie 2017 0

– post vacant de consilier principal, Centrul Local Roşiorii de Vede;
– post vacant de consilier debutant, Centrul Local Alexandria;
– post vacant de consilier debutant, Serviciul E conomic, Recuperare Debite, Resurse Umane;
– post vacant de consilier debutant, Serviciul Măsuri Specifice;
– post temporar vacant de consilier superior, Centrul Local Alexandria;
– post temporar vacant de consilier superior, Centrul Locla Zimnicea;
– post temporar vacant de consilier superior, Biroul Inspecţii/Supracontrol. […]

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Aparat Central, cu sediul în Bulevardul Carol I, nr. 17, sector 2, Bucureşti, scoate la concurs de recrutare următoarele posturi vacante:

20 iulie 2017 0

– 2 posturi de consilier debutant, Direcţia Plăţi Directe – Sector Zootehnic, Serviciul Manuale – Zootehnie, Rentă;
– 1 post de consilier superior, Direcţia IT, Serviciul LPIS;
– 1 post de consilier debutant, Direcţia Economică, Serviciul Buget Finanţe şi Fonduri Europene. […]

1 109 110 111 112 113 153