Primul canal din Amenajarea Terasa Viziru a fost finalizat

16 noiembrie 2018 0

Reabilitarea infrastructurii principale a sistemului de irigații din Amenajarea Terasa Viziru, județul Brăila, a început în luna septembrie a acestui an. Proiectul, prevăzut prin Planul Național de Irigații, se realizează de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenția Naţională de Îmbunătățiri Funciare, sursa de finanţare fiind asigurată de către Guvernul României. Valoarea totală a investiției este de 9.236.412 lei.

Prin acest proiect se vor reabilita un număr de 5 canale de irigații din care 1 canal principal si 4 canale de distribuție ce asigura apa pentru un număr de 21 Organizații ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigații. Suprafața irigată în acest an în Amenajarea de irigații Terasa Viziru a fost de 46.000 ha.

Până la această dată au fost finalizate lucrările de terasamente (prin eliberarea de vegetație ierboasă şi arbuști a cunetei, curățarea canalului de depuneri, demontarea dalelor şi concasarea lor, recalibrarea secțiunii de scurgere şi finisarea suprafețelor) aferente canalelor CD 6A în lungime de 655 m şi CD 3A în lungime de 1.195 m. Canalul CD 6A a fost impermeabilizat cu folie PVC şi dalat cu beton armat turnat în câmp continuu, conform Proiectului Tehnic de Execuție.

Întregul proiect are o durată de execuție de 12 luni, dar luând în considerare stadiul avansat al lucrărilor, se estimează ca alte 3 canale de irigații să fie finalizate până la începerea campaniei de irigații din anul 2019.

[…]

COMUNICAT DE PRESĂ

16 noiembrie 2018 0

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este unul dintre producătorii de statistici oficiale din România.

Direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București (DAJ) colectează de la fermierii agricoli persoane juridice și fizice de pe raza teritorială a județului datele privind producția agricolă la culturile agricole.

Aceste date sunt centralizate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și sunt validate la nivelul Institutului Național de Statistică (INS). INS colectează la rândul său date prin direcţiile sale teritoriale şi alte instituţii din subordine. După validarea datelor, acestea devin date oficiale și sunt raportate la EUROSTAT.

Pe baza producțiilor agricole realizate la nivelul județului sunt calculate  normele de venit în funcție de care sunt impozitate persoanele fizice care desfășoară o activitate agricolă, potrivit prevederilor art. 106 alin. (3) din Codul Fiscal.

Metodologia pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 330/2014.

Potrivit acestei metodologii, entităţile publice mandatate pentru propunerea normelor de venit sunt Direcțiile Agricole.

 Propunerile normelor de venit  se întocmesc corespunzător datelor statistice ale fiecărui judeţ, pentru categoriile de produse vegetale şi animalele prevăzute la art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prin consultarea structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură de la nivelul fiecărui judeţ.

La stabilirea nivelului normelor de venit se specifică sursa datelor utilizate, în următoarea ordine:

a)Institutul Naţional de Statistică cu reţeaua sa teritorială;

b)date operative colectate de DAJ de la organizaţii profesionale, operatori economici, registrul agricol, pieţe şi alte entităţi ce pot oferi informaţii în acest scop;

c)structurile asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură de la nivelul fiecărui județ.

Calculul normelor de venit se face utilizand următoarele date primare:

  • Producțiile medii pe județ pe ultimii 3 ani
  • Prețul mediu pe județ al produselor, pe ultimii 3 ani
  • Cheltuieli efectuate pentru obținerea producției

În situaţia în care nu există date statistice într-un județ, pentru un anumit produs/o anumită categorie de animale din cele prevăzute la art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, DAJ-urile întocmesc propuneri de norme de venit pentru care se utilizează datele Institutului Naţional de Statistică de la nivel naţional.

După definitivarea propunerilor, aceastea sunt transmise de către DAJ-uri la direcțiile generale regionale ale finanţelor publice cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înaintea datei de 5 februarie a anului pentru care se aplică aceste norme de venit.

În termen de 10 zile lucrătoare de la primire, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice aprobă normele de venit propuse sau, în situaţia în care constată o diminuare a valorii la unele dintre acestea faţă de cele ale anului anterior, solicită revizuirea lor. Ca urmare a solicitării direcţiilor regionale ale finanţelor publice de revizuire a normelor de venit, DAJ-urile pot să recalculeze normele de venit sau să motiveze menţinerea acestora la nivelul propus.

DAJ-urile transmit normele de venit recalculate sau motivaţiile de menţinere a acestora la nivelul propus către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înaintea datei de 5 februarie a anului pentru care se aplică aceste norme de venit.

Începând cu anul 2007, în cadrul MADR funcționează reţeaua de informaţii contabile agricole (RICA), înființată în conformitate cu cerinţele europene. 

Acestă structură are posibilitatea de verificare a producțiilor obținute la nivelul fermelor agricole persoane juridice care deţin contabilitate, dar și la nivelul fermierilor persoane fizice, pe baza liberei declarații.

[…]

1 2 3 114