Rezultatele selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu în cadrul Serviciului Control Intern, Direcţia Antifraudă, Control Intern din cadrul APIA Aparat Central