Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (aparat central), cu sediul în Bulevardul Carol I, nr. 17, sector 2, Bucureşti, scoate la concurs de recrutare următoarele posturi vacante:

- consilier superior, Direcţia Metodologie, Monitorizare, Raportare și Relaţii Instituţionale, Serviciul Metodologie, Monitorizare și Raportare; - Consilier superior, Direcţia Măsuri de Piaţă, Comerţ Exterior, Serviciul Măsuri de Piaţă, Compartiment Autorizare MP.