Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Centrul Judeţean Maramureş, cu sediul în Baia Mare, str. Victoriei, nr. 149, scoate la concurs două funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Centrului Judeţean Maramureş:

- consilier superior, Compartimentul Măsuri Specifice; - consilier asistent, Centrul Local Vişeul de Sus.