Acțiuni de combatere a căderilor de grindină din data de 21 iunie 2017

Acțiuni de combatere a căderilor de grindină din data de 21 iunie 2017

Ca urmare a instabilității atmosferice înregistrate în zonele arondate Unităților de combatere a căderilor de grindină (UCCG) din Muntenia și Moldova și a punctelor de lansare din cadrul Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor (SNACP), au fost lansate rafale de rachete, astfel:

UPCCG Prahova a intervenit cu succes, în data de 21 iunie, cu 15 rachete antigrindină (RAG), lansate din punctele Câmpina, Pietroasele, Viperești și Ceptura. Tot în data de 21 iunie, din punctul Bizighești, din cadrul UCCG Vrancea, s-a intervenit cu 3 rachete antigrindină pentru a combate fenomenele meteorologice periculoase din zonă.

Precizăm că în perioada 15 aprilie – 21 iunie 2017 au fost lansate 218 rachete antigrindină. Dintre acestea, 117 au fost lansate de Unitatea de combatere a căderilor de grindină Prahova, 86 de rachete de UCCG Vrancea și, înainte de 8 iunie, un număr de 15 rachete antigrindină au fost lansate de UCCG Iași.

Reglementarea activității de intervenții active în atmosferă a fost realizată prin Legea nr.173/2008 privind intervențiile active în atmosferă și prin hotărâri ale Guvernului pentru aprobarea normelor de aplicare a legii, a structurii instituționale responsabile și a programului de dezvoltare a SNACP până în 2024, prin etape anuale.

Managementul Sistemului revine Autorității pentru Administrarea SNACP structură de specialitate din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Scopul Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor (SNACP) este de a asigura protecția culturilor agricole cu înaltă valoare economică (vii, livezi, sere, etc) precum și a comunităților rurale din zonele de intervenție, față de fenomenele meteorologice periculoase asociate schimbărilor climatice.